Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Νοέμβριος 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/11/2023 - 10:30

Δευτέρα, 20.11.2023, 10.30-12.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
08/11/2023 - 15:00

Τετάρτη, 08.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
22/11/2023 - 10:00

Τετάρτη, 22.11.2023, 10.00-11.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/11/2023 - 15:00

Πέμπτη, 02.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/11/2023 - 18:30

Πέμπτη, 09.11.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/11/2023 - 12:00

Πέμπτη, 23.11.2023, 12.00-13.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/11/2023 - 12:00

Δευτέρα, 13.11.2023, 12.00-13.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
28/11/2023 - 15:00

Τρίτη, 28.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams