Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Σεπτέμβριος 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/09/2023 - 18:30

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,  την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023, στις 18.30-20.00.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
25/09/2023 - 18:30

Δευτέρα 25.09.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ