Έναρξη Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Έναρξη Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Α΄ Ενότητα «Πηγές και Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ»

Δευτέρα 25.09.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ