Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/11/2023 - 10:30

Δευτέρα, 20.11.2023, 10.30-12.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS