Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Νοέμβριος 13, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/11/2023 - 12:00

Δευτέρα, 13.11.2023, 12.00-13.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams