Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Νοέμβριος 8, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
08/11/2023 - 15:00

Τετάρτη, 08.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams