Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Νοέμβριος 2, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/11/2023 - 15:00

Πέμπτη, 02.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams