Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Μάρτιος 10, 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
10/03/2022 - 11:00

Πέμπτη, 10.03.2022,11.00-13.00,  εργαστήριο Στατιστικής