Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Μάρτιος 17, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
17/03/2021 - 10:30

 Α' Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
Τετάρτη 17.03.2021, 10.30-12.00