Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Μάρτιος 11, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
11/03/2021 - 18:00

A’ Section “Library Infrastructure, Resources & Services” Thursday 11.03.21 Time: 18.00 - 19.30)