Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Μάρτιος 3, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
03/03/2021 - 18:00
  •  Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»   

ΤΕΤΑΡΤΗ : 03.03.21 και ΩΡΑ : 18.00 - 19.30