Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Παρασκευή, Ιανουάριος 29, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
29/01/2021 - 18:00

The seminar is entitled "Exploring the Library’s Information Systems and Resources” and will be held on Friday, 29.01.2021, 18.00-19.30 through Ms Teams.