Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Αρ. Διακήρυξης 139/2015 για την ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα των κτηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών