Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη

id: 
2273

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει υποτροφίες σπουδών στους Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το 2015/16. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γαλλία είναι επιλέξιμοι. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν από το Ίδρυμα θα έχουν τον τίτλο του υποτρόφου της γαλλικής κυβέρνησης και θα χαίρουν όλων των προνομίων κυρίως σε θέματα στέγασης και ασφαλιστικής κάλυψης, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών M2 (επαγγελματικού ή ερευνητικού τύπου, εξειδίκευσης ή ισοδύναμου προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε θερμά συμβουλευτείτε την προκήρυξη του 43ου τακτικού προγράμματος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις κάτωθι ιστοσελίδες:
http://ifg.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/autres-bourses/1448-bourses-fondation-bodossakis
http://www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships