Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

id: 
2186

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΦΕΚ προκήρυξης: 829/1-7-2014 τ. Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8-9-2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 14/10/2014

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Βιογραφικό
1. Ντέμος Αντώνιος,
Καθηγητής
ΔΕΟΣ/ΟΠΑ Διεθνής Χρηματοδοτική
Και Τραπεζική
1331/17-12-2012 τ. Γ' http://deos.aueb.gr/
2. Σκούρας Σπυρίδων,
Αν.Καθηγητής
ΔΕΟΣ/ΟΠΑ Διεθνής Χρηματοδοτική 1034/25-9-2012 τ. Γ' http://deos.aueb.gr/
3. Τζαβαλής Ηλίας,
Καθηγητής
Οικ.Επιστήμης/
ΟΠΑ
Οικονομική
Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικ. Οικονομετρία
41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ http://www.loxri.aueb.gr/
4. Γεωργούτσος Δημηριος,
Καθηγητής
Λογ.&Χρηματ./
ΟΠΑ
Χρηματοικονομική 112/18-2-2010 τ. Γ' http://www.loxri.aueb.gr/
5. Σκιαδόπουλος Γεώργιος,
Αν.Καθηγητής
Χρηματ. Και Τραπ. Διοικητικής, Παν/μιο Πειραιά Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 466/τ.Γ'/7-6-2010 http://web.xrh.unipi.gr/faculty/gskiadopoulos/
6. Συμεωνίδης Σπυρίδων,
Αν.Καθηγητής
Οικονομικών Επιστημών
Παν/μιο Ιωαννίνων
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 763/14-8-08 τ. Γ http://www.econ.uoi.
gr/index.php
?option=com_content
&view=article
&id=119%3A2011
-09-10-15-20
-08&catid=2%
7. Karanasos Menelaos,
Professor
Brunel University Economics and Finance http://www.mkaranasos.
com/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν.Καθηγητής Λογ.&Χρηματ. /ΟΠΑ Χρηματοικονομική 237/7-10-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ http://www.loxri.aueb.gr/

2.

Δράκος Κωνσταντίνος, Αν.Καθηγητής Λογ.&Χρηματ. /ΟΠΑ Χρηματοοικονομική 1196 /8-11-2012 τ.Γ'

http://www.loxri.aueb.gr/

3.

Σπύρου Σπυρίδων, Αν. Καθηγητής Λογ.&Χρηματ. /ΟΠΑ Χρηματοοικονομική 383/16-6-2011 τ.Γ http://www.loxri.aueb.gr/

4.

Διαμάντης Παναγιώτης, Καθηγητής Οργ.&Διοικ.Επιχ ΟΠΑ Χρηματοοικονομική Διοίκηση 470/20-5-2008 τ. Γ' http://www.ode.aueb.gr/

5.

Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Χρηματ. και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάκρο-Χρηματοοικονομική 504/τ.Γ/ 27-12-2006

http://web.xrh.unipi.gr/cv/cv_gr/Malliaropulos_Cgggr.pdf

6.

Πιττής Νικήτας, Καθηγητής Χρηματ. και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 241/τΝΠΔΔ /8-10-2004

web.xrh.unipi.gr/faculty/pittis

7.

Charitou Andreas, Professor University of Cyprus Accounting and Finance

http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/charitou


Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: κ Ν. Τοπάλογλου

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς
και δύο αξιολογητών: 2/2/2015

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 31/3/2015

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ν. Τοπάλογλου

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: επτά (7)

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς : ---

Σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)