Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2014

id: 
2049

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩN

Πρακτική Άσκηση Καλοκαίρι 2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2014 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να:

  1. ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις", καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Άσκησης http://internship.aueb.gr/

  2. ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση υποχρεωτικά
  3. κάνουν αίτηση, έχοντας υποχρεωτικά τον αριθμό της νέας φοιτητικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση στο http://academicid.minedu.gov.gr/Applications
  4. εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν έχουν, μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ (τηλ. επικοινωνίας 210-8203 216).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

(Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825): Από 16 Μαΐου - 6 Ιουνίου 2014

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

(Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825): Από 16 Μαΐου - 6 Ιουνίου 2014

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

(Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210-8203 813): Από 16 Μαΐου - 28 Μαΐου 2014 (Περιορισμός: 51 θέσεις). Δείτε τους νέους όρους συμμετοχής.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

(Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815): Όλο τον χρόνο

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825): Όλο τον χρόνο

Τμήμα Πληροφορικής

(Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815): Από 16 Μαΐου - 6 Ιουνίου 2014

Τμήμα Στατιστικής

(Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825): Όλο τον χρόνο.

Για οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=134 και να διαβάσουν προσεκτικά το έγγραφο.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).