Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ακαδημαϊκού έτους 2014-15

id: 
1992

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

"ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2014-2015. Το πρόγραμμα με κατευθύνσεις στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και στα Χρηματοοικονομικά είναι επιπέδου Master και στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων γνώσεων σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

 • Βαθμός Πτυχίου

 • Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 24 μήνες και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Νοέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο

 • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (60€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480090-77)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό Πολύ Καλής ή Άριστης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας
 • Μια έγχρωμη φωτογραφία
 • Βαθμολογία GMAT (αν υπάρχει, δεν είναι προαπαιτούμενο)

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]