Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

id: 
1977

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή , στο γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

ΦΕΚ προκήρυξης: 1154/10-10-2013 τ. Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30/12/2013

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής:4/3/2014

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Πλιάκος Αστέριος, Καθηγητής

ΔΕΟΣ, ΟΠΑ

Διεθνές Δίκαιο με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φ.Ε.Κ. Διορ. 103/31-1-2013, Τ. Γ'

http://deos.aueb.gr/el/pliakos/

2.

Ταγαράς Χαρίσιος, Καθηγητής

Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών/ Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Φ.Ε.Κ. Διορ. 6/13-1-2003 Τ. Ν.Π.Δ.Δ.

http://des.panteion.gr/tagaras_gr_24_11_11.htm

3.

Σαχπεκίδου Ευγενία, Καθηγήτρια

Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Φ.Ε.Κ. Διορ. 277/23-11-00 τΝΠΔΔ

http://www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=121&mn=163&stid=70

4.

Παπαγιάννης Δονάτος, Καθηγητής

Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Φ.Ε.Κ Διορ 665/24-8-2009 Τ.Γ'

http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=97&lang=el

5.

Ηλιόπουλος Κων/νος, Αναπλ. Καθηγητής

Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Φ.Ε.Κ. Διορ. 232/11.4.2007/ τ. Γ'

http://law.duth.gr/staff/faculty/Iliopoulos.pdf

6.

Στεφάνου Κων/νος, Καθηγητής

Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών/ Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Φ.Ε.Κ. Διορ. 7/20-1-1999 Τ. Ν.Π.Δ.Δ.

http://des.panteion.gr/stefanou.html

7.

Iliopoulou Anastasia, Καθηγήτρια

Universite d' Orleans

Public Law (Droit Public)

http://www.univ-orleans.fr/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Χρυσομάλλης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής

Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΦΕΚ Διορ. 829/6.8.2013 τ. Γ'

http://law.duth.gr/staff/faculty/Chrysomallis.shtml

2.

Γρηγορίου Παναγιώτης, Καθηγητής

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

ΦΕΚ Διορ. 831/Γ/06.08.2013

http://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-grigoriou.pdf

3.

Αθανασίου Γαρουφαλιά, Αν. Καθηγήτρια

Νομικής, ΕΚΠΑ

Εμπορικό Δίκαιο

ΦΕΚ Διορ 182/4-12-2006,Τ' Γ'

http://www.law.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaskontes-alfabhtika/a8anasioy-lia.html

4.

Τριανταφυλλάκης

Γεώργιος, Καθηγητής

Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εμπορικό Δίκαιο

ΦΕΚ Διορ 349/26-3-2013 τ. Γ'

http://law.duth.gr/staff/faculty/Triantafyllakis.shtml

5.

Τζουγανάτος Δημήτριος,

Καθηγητής

Νομικής, ΕΚΠΑ

Εμπορικό Δίκαιο

Φ.ΕΚ. διορ.

936/15-11-2007

Τ. Γ'

http://www.law.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaskontes-alfabhtika/tzoyganatos-dhmitrios.html

6.

Δελλής Γεώργιος,

Αν. Καθηγητής

Νομικής, ΕΚΠΑ

Δημόσιο Δίκαιο

με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο

ΦΕΚ Διορ.

1000/6-9-2013,

Τ.Γ'

http://www.law.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaskontes-alfabhtika/dellis-georgios.html

7.

Neframi Elefteria,

Καθηγήτρια

University of

Luxembourg

European Law

/Public Law

http://uni.lu/fdef/droit/equipe/eleftheria_neframi

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: κ Γ. Καρύδης

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς και δύο αξιολογητών: 12-3-2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 29-5-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Γ.Καρύδης

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: 7

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς: -

Σύνολο θετικών ψήφων: 7