Υπογραφή συμβολαίου αγοράς νέου κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1844

Τη Δευτέρα 14/10/2013 υπεγράφη από τον Πρύτανη, ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου μας, το συμβόλαιο αγοράς του κτηρίου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού μας κτηρίου, συγκεκριμένα επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών. Το κτήριο, μέχρι τώρα ιδιοκτησίας της ΟΤΕ Ακίνητα, έχει συνολική έκταση πάνω από 5.000 τ.μ. και πρόκειται να μας παραδοθεί ανακαινισμένο και σύγχρονο εντός των επόμενων δύο ετών, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που υπεγράφη. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία μελών ΔΕΠ, εργαστήρια και αίθουσες συνεδριάσεων.

Η κτηριακή αυτή επέκταση αποτελεί ένα αποφασιστικής σημασίας βήμα για την επίλυση ενός χρόνιου και σημαντικού, για την ποιότητα της ζωής ολόκληρης της κοινότητάς μας, προβλήματος, εκείνου της αξιοπρεπούς στέγασης των ακαδημαϊκών μας λειτουργιών. Είναι γνωστό ότι, δυστυχώς, η υφιστάμενη έκταση των κτηριακών μας υποδομών σε σχέση με το μέγεθος της κοινότητάς μας υπολείπεται των διεθνών δεικτών. Η επέκταση αυτή θα επιδράσει θετικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της ακαδημαϊκής μας λειτουργίας, στη διαχρονική μας προσπάθεια για αριστεία σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και στην ποιότητα ζωής όλων μας. Ταυτόχρονα, η ακτινωτή επέκταση των κτηριακών μας υποδομών με επίκεντρο το ιστορικό μας κτήριο, συμβάλλει στην ανάταξη του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι το Πανεπιστήμιό μας.

Με την υπογραφή του συμβολαίου εισέρχεται στο τελικό στάδιο μια επίπονη προσπάθεια πολλών ετών για την επέκταση των κτηριακών μας υποδομών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορόσημο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων, σε μια οικονομικά δύσκολη περίοδο, για τη χρηματοδότηση του έργου. Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής, που στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την κάλυψη του κόστους του έργου, με εξαίρεση τα συμβολαιογραφικά και νομικά έξοδα που καλύφθηκαν από τον ΕΛΚΕ. Ευχαριστούμε, επίσης, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, τη Νομική Υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία, τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους τού Πανεπιστημίου μας που συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των επίπονων και μακροχρόνιων διαδικασιών.