Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1801

Η Εξωτερική Αξιολόγηση των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζεται με ιδιαίτερα θετικά συμπεράσματα για το ακαδημαϊκό τους έργο.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που πραγματοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ την περίοδο 27 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2013. Η τελική Έκθεση καταλήγει ως εξής:

"It is our view that:

This is the best Economics Department in Greece, in terms of quality and volume of research output, international reputation and PhD training.

The level and quality of U/G teaching is of excellent international standards and quality of their U/G students is internationally recognized.

It has the vision and the willingness to establish themselves amongst the excellent European departments.

They face some serious challenges and constraints and along with the University they demonstrate the attitude and the leadership to overcome them".

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://modip.aueb.gr/ektheseis-axiologisis/exoterikes-ektheseis

ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ