Ο κ. Ευθύμιος Τσιώνας, Καθηγητής του Τμήματος Οικον. Επιστήμης, εξελέγη πρόσφατα Associate Editor του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Banking and Finance

id: 
1723

Ο κ. Ευθύμιος Τσιώνας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξελέγη πρόσφατα Associate Editor του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Banking and Finance.