Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του ΟΠΑ διοργανώνει ημερίδα με τίτλο "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" (6/12/2012)

id: 
1563

Ημερίδα
"Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας ΟΠΑ
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012, 09:00-14:30, Radisson Blu Park Hotel (Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα)

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (Business Communication Laboratory) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ημερίδα με τίτλο "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου "Regional Policies for Responsible Development: Evaluation of CSR and Economic Performance in the MED Area (Responsible MED)".

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του ΟΠΑ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο της παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου "Regional Policies for Responsible Development: Evaluation of CSR and Economic Performance in the MED Area (Responsible MED)". Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος MED (MED Programme).

Στόχος της Ημερίδας είναι η εξέταση της συμβολής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και του ρόλου της πολιτείας, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των φορέων που εκπροσωπούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει: - Ομιλίες από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και άλλων Ελληνικών και διεθνών οργανισμών.
- Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ομιλητών.

Τo πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.bclab.aueb.gr/includes/download2.asp?file=Agenda_CSR_Conference.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χρήστο Τσανό (xtsanos@aueb.gr, 210-8203674).

Επιστημονική Υπεύθυνη έργου Responsible MED για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελένη Αποσπόρη, Ph.D.
Επίκουρη Καθηγήτρια