Το Tμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ και το εργαστήριο LAMSADE-Universite Paris-Dauphine συνδιοργανώνουν το 2nd International Symposium on Combinatorial Optimization & διεθνές Spring School (19-21/4 & 17-18/4/12, αντίστοιχα)

id: 
1343

2nd International Symposium on Combinatorial Optimization (ISCO 2012)
19-21 Απριλίου 2012, Spring School
"Mathematical Programming and Design of Approximation Algorithms"
17-18 Απριλίου 2012, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Tμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το εργαστήριο LAMSADE-Universite Paris-Dauphine διοργανώνουν στο Πανεπιστήμιό μας το 2nd International Symposium on Combinatorial Optimization (ISCO 2012) στις 19-21 Απριλίου 2012.

Πριν την έναρξη του ISCO 2012, και συγκεκριμένα στις 17-18 Απριλίου 2012, θα πραγματοποιηθεί διεθνές διήμερο Εαρινό Σχολείο (Spring School) με θέμα "Mathematical Programming and Design of Approximation Algorithms" με ομιλητές τους David Shmoys και David Williamson (Cornell University).

Αφίσα Συνεδρίου

Πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://isco12.cs.aueb.gr.