Μετά την επιτυχία του Πανεπιστημίου μας στο πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ" και "ΘΑΛΗΣ", ακολουθεί η επιτυχία με την έγκριση νέων προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "POST DOC"

id: 
1312

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (POST DOC), όπου το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πέτυχε τη χρηματοδότηση τριών έργων.

Το πρόγραμμα POST DOC στοχεύει στην ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την προαγωγή της έρευνας και την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της καριέρας τους μετά από διακοπή. Έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των νέων επιστημόνων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι 3 Mεταδιδάκτορες, των οποίων η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Post doc:

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ορέστης Τελέλης

Decision Making over Decentralized Combinatorial Domains

Λέκτορας Ευάγγελος Μαρκάκης

Αγγελική Τσώχου

Information Security Management Processes in Cloud Computing Environments

Αναπλ. Καθηγήτρια
Αθανασία Πουλούδη

Κυριακή Πλατανιώτη

Parameter driven models for discrete valued time series

Καθηγητής Πέτρος Δελλαπόρτα