Τιμητική παρουσίαση της συνεισφοράς του Καθ. κ. Π. Μηλιώτη στην επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων στο βιβλίο του W. J. Cook "In pursuit of the Traveling Salesman: mathematics at the limits of computation"

id: 
1308

Το πρόβλημα του ταξιδεύοντος πωλητή (traveling salesman) είναι ίσος το πιο κλασικό πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Αποτελεί μέτρο για την πρόοδο που έχει γίνει στους τομείς των μαθηματικών της περιγραφής ακέραιων πολυέδρων, της χρήσης δομών γραφημάτων και της ικανότητας των υπολογιστών να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεγάλης κλίμακας.

Η ιστορική εξέλιξη του προβλήματος αυτού καταγράφεται στο βιβλίο του William J. Cook "In pursuit of the Traveling Salesman: mathematics at the limits of computation", Princeton University Press 2012.

Στο κεφάλαιο 8 του βιβλίου με τίτλο "Big Computing" η συνεισφορά του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτη Μηλιώτη, έχει ξεχωριστή θέση. Η σχετική εργασία του ήταν η πρώτη που αντιμετώπισε την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων αυτού του τύπου με τη μέθοδο των τεμνόντων επιπέδων και άνοιξε τον δρόμο για την επίλυση προβλημάτων πολύ μεγάλης κλίμακας με ανάλογες μεθόδους.