Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Erasmus - ECTS για πρακτική άσκηση. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι 9/3/2012

id: 
1289

Πρακτική Άσκηση

στο πλαίσιο του Προγράμματος "Διά Βίου Μάθηση" Έρασμος - ECTS

Ακαδ. Έτους 2011-2012
Δεύτερη ανακοίνωση

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2011-2012, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την παρακάτω

αίτηση και να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας (galanaki@aueb.gr).

Αίτηση

Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 16 Φεβρουαρίου 2012 έως
και 9 Μαρτίου 2012.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών και να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της επιχείρησης/οργανισμού και χώρας υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

www.iky.gr
Πρόγραμμα Έρασμος, Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό

για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Όσοι έχουν ήδη υπόψη τους επιχειρήσεις/οργανισμούς υποδοχής Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους για να διερευνήσουν την περίπτωση

τρίμηνης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρασμος.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς για πρακτική άσκηση μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.iagora.net

www.placement-uk.com

www.directemploi.com

www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος εργασίας στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Έρασμος, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν για τη λήψη της υποτροφίας Έρασμος.

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων Προγράμματος Έρασμος

 1. Οικονομικής Επιστήμης
  Καθηγητής Νικόλαος Μπαλτάς, 210-8203 336
 2. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  Καθηγητής Ιωάννης Λοϊζίδης, 210-8203 197
 3. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης, 210-8203 923
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα, 210-8203 417
 5. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου, 210-8203 169
  Επίκ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας, 210-8203 463
 6. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
  Αναπλ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, 210-8203 687
 7. Πληροφορικής
  Καθηγητής Ιωάννης Μήλης, 210-8203 537
 8. Στατιστικής
  Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά, 210-8203 521
  Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Κανδηλώρου, 210-8203 176

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

Από το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων