Η Φοίβη Κουντούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΔΕΟΣ του ΟΠΑ, εξελέγη Council Member of the European Association of Environmental and Resource Economists

id: 
1219

Η Φοίβη Κουντούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ, εξελέγη Council Member of the European Association of Environmental and Resource Economists.

Η EAERE είναι μια διεθνής επιστημονική ένωση, η οποία έχει ως στόχο:

  • να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων ως επιστήμη στην Ευρώπη
  • να ενθαρρύνει και να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών και φοιτητών στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων στις ευρωπαϊκές χώρες
  • να ενθαρρύνει και να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων στην Ευρώπη

H θητεία της θα διαρκέσει τέσσερα (4) έτη και ξεκινά τον Ιανουάριο του 2012. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://www.eaere.org/elections11_results.html