Ξεκινά το Πρόγραμμα Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης που απευθύνεται στα διοικητικά στελέχη του ΟΠΑ που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους ικανότητες

id: 
1214

Πρόγραμμα Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Διοικητικών
Στελεχών του ΟΠΑ

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: κα Μαρία Βακόλα & κα Ειρήνη Νικάνδρου,

Επικ. Καθηγήτριες, ΟΠΑ

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Διοικητικών Στελεχών του ΟΠΑ ξεκινά και πάλι, μετά από επιθυμία των διοικητικών στελεχών του Πανεπιστημίου μας. Αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, πρώτα απ' όλα να αναλύσουν, να συζητήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και στη συνέχεια να τις βελτιώσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, μέσα από μία σειρά διαδικασιών με πολύ έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης.

Η ομάδα που θα εμπλακεί σε αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από εξειδικευμένα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου μας σε θέματα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με πολυετή εμπειρία και με δυναμική παρουσία τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο, με επιστημονικούς υπευθύνους την κα Μαρία Βακόλα και την κα Ειρήνη Νικάνδρου, Επικ. Καθηγήτριες στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στην οργανωσιακή συμπεριφορά του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε επτά εβδομαδιαίες συναντήσεις με θέματα την κατανόηση του εαυτού μας, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη διαχείριση του άγχους, την υποστηρικτική επικοινωνία, την ενδυνάμωση, την αξιολόγηση της απόδοσης και την επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας.

Το πρόγραμμα αυτό δεν βασίζεται στις κλασσικές διαλέξεις, αφού η επιτυχία του εξαρτάται από την αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και από τη χρήση διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας, όπως τα business games, οι ομαδικές και ατομικές ασκήσεις κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κα Ζαφειρώ Γιαμαλάκη (210-8203 113) ή στην κα Σταυριάννα Σταματίου (210-8203 102).