Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών του ΟΠΑ συνδιοργανώνει την εκδήλωση "Αρχαίος Πολιτισμός και Εκσυγχρονισμός: Διάλογος των Πολιτισμών Ελλάδας - Κίνας" (23/4/2010)

id: 
799

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τύπου και Εκδόσεων (PRC), την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας,

οργανώνουν την εκδήλωση

Αρχαίος Πολιτισμός και Εκσυγχρονισμός:

Διάλογος των Πολιτισμών Ελλάδας - Κίνας

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2010 με τιμώμενη χώρα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (PRC), θα λάβει χώρα στις 23 Απριλίου 2010 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η Κίνα και η Ελλάδα κατέχουν εξέχουσα θέση, αντίστοιχα σε Ανατολή και Δύση, σε ότι αφορά στην άσκηση πολιτιστικής επιρροής. Η εκδήλωση αυτή επικεντρώνεται στην ιδεολογία και τις θεμελιώδεις αξίες των δύο χωρών,

δίνοντας έμφαση στους πολιτιστικούς παράγοντες υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και του εκσυγχρονισμού.

Πρόγραμμα

Αναφορά στον τύπο