Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την Τετάρτη 12 & την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010 εκδήλωση με θέμα "Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού"

id: 
784

Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Αίθουσα "Νίκος Γκάτσος", Πειραιώς 100, Γκάζι

9:30 - 17:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για 15η συνεχή χρονιά και με την υποστήριξη της "Τεχνόπολις" του Δήμου Αθηναίων εκδήλωση με θέμα "

Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού".

Η εκδήλωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους φοιτητές των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις των συμμετεχόντων με στελέχη κορυφαίων

επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Φέτος, όπως και πέρυσι, η διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες συνάντησης μεταξύ φοιτητών και επιχειρήσεων.

Διαδικασία Συμμετοχής στην εκδήλωση

Στάδιο 1ο

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων τελειόφοιτων φοιτητών και αποφοίτων και διαρκεί από την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010 έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στο διάστημα αυτό να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (www.career.aueb.gr) και να κατεβάσουν το Πρότυπο

Βιογραφικό Σημείωμα, καθώς και τις Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Αφού συμπληρώσουν το βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τις Οδηγίες, καλούνται να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του

Γραφείου (career@aueb.gr).

Η συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Όσα βιογραφικά δεν θα βασίζονται στο Πρότυπο Βιογραφικό Σημείωμα, θα ξεπερνούν σε έκταση τη μία σελίδα, και δεν θα

υποβληθούν ηλεκτρονικά, δεν θα γίνουν δεκτά.

Στάδιο 2ο

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της Δήλωσης Επιλογής Εταιριών για Συνέντευξη και διαρκεί από την Τρίτη 13 Απριλίου 2010 έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010

. Την Τετάρτη 31 Μαρτίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης η λίστα με τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, καθώς και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προς συνέντευξη ανά

εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού διαβάσουν προσεκτικά τη συγκεκριμένη λίστα, καλούνται να κατεβάσουν τη Δήλωση Επιλογής Εταιριών για Συνέντευξη από την ιστοσελίδα του Γραφείου, να τη συμπληρώσουν και να την

αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου. Ο προσδοκώμενος αριθμός συνεντεύξεων για τον κάθε συμμετέχοντα είναι πέντε.

Στη δήλωση θα ζητηθεί να δηλωθούν ιεραρχικά μέχρι 10 εταιρίες. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες Δηλώσεις, θα καταρτιστούν ενδεικτικές Ονομαστικές Καταστάσεις Συνεντεύξεων ανά εταιρεία. Για την κατάρτιση των Ονομαστικών

Καταστάσεων Συνεντεύξεων για την κάθε εταιρία θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας αποστολής της Δήλωσης. Οι πέντε επιπλέον επιχειρήσεις που καλούνται να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι θα

ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που οι αρχικές τους επιλογές αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει ήδη το μέγιστο αριθμό υποψηφίων προς συνέντευξη.

Στάδιο 3ο

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάρτηση ενδεικτικών Ονομαστικών Καταστάσεων Συνεντεύξεων ανά εταιρεία, στην οποία θα αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματα των υποψηφίων και η αναμενόμενη ώρα που η επιχείρηση θα τους

δεχτεί για συνέντευξη. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010.

Στάδιο 4ο

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο αναφέρεται στις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης (Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Μαΐου). Τις ημέρες εκείνες, οι συμμετέχοντες καλούνται να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 20

λεπτά νωρίτερα από την ώρα της πρώτης τους συνέντευξης, έχοντας μαζί τους το Πρότυπο Βιογραφικό Σημείωμά τους τυπωμένο σε 15 αντίτυπα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Με την υποστήριξη