Το ΟΠΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οργανώνει συνέδριο με θέμα Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα (9/11/2009)

id: 
628

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οργανώνει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009 συνέδριο με θέμα "Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα".

Στόχος του συνεδρίου είναι η γενική τοποθέτηση επί του θέματος της διαφορετικότητας (προώθηση των ίσων ευκαιριών, σεβασμός της διαφορετικότητας, εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών από την υφιστάμενη εμπειρία κ.λπ.), αλλά και η εστίαση στο θέμα της ισότητας ανδρών-γυναικών στους χώρους εργασίας.

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) και απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές ΕΚΕ και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Σε ένα πολύ-πολιτισμικό παγκόσμιο περιβάλλον, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων στην εργασία είναι βασική έκφραση της υπεύθυνης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η ισότητα όλων στην απασχόληση, εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελεί βασική προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η αντιμετώπιση του θέματος της προώθησης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας είναι ένας σύνθετος και δύσκολος επιχειρηματικός στόχος στο σημερινό, εξαιρετικά δυναμικό, περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ανισότητας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στη χώρα μας υπάρχει υστέρηση στο θέμα αυτό και επιβάλλονται πρωτοβουλίες που θα εστιάσουν τόσο στην επιτάχυνση και ισχυροποίηση των πολιτικών όσο και των πραγματικών εφαρμογών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ