Απονομή του βραβείου European Case Awards 2009 για πρώτη φορά σε ελληνικό ΑΕΙ για τη συγγραφή case study στους Καθ. Γ. Δουκίδη και Επικ. Kαθ. Κ. Πραματάρη

id: 
446

Οι Καθηγητές Γ. Δουκίδης και Κ. Πραματάρη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Ευγενίου του INSEAD, κέρδισαν το πανευρωπαϊκό βραβείο European Case Awards 2009 του ευρωπαϊκού αποθετηρίου μελετών περιπτώσεων (european case clearing house) για τη συγγραφή του case study "Internet Enabled Collaborative Store Ordering: Veropoulos Spar Retailer (A)" στην κατηγορία Knowledge, Information and Communication Systems Management. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνικό Πανεπιστήμιο κερδίζει σε αυτό τον διαγωνισμό στα 19 χρόνια της επιτυχημένης λειτουργίας του.

Φέτος μεταξύ των βραβευθέντων είναι καθηγητές Πανεπιστημίου από το INSEAD, London Business School κ.λπ. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ecch, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προωθεί τις μελέτες περίπτωσης (case studies) ως μέθοδο διδασκαλίας και στηρίζει τους συγγραφείς αυτών. Τα βραβεία θεσμοθετήθηκαν το 1991 και έκτοτε απονέμονται κάθε χρόνο παρέχοντας αναγνώριση και προβολή στους συγγραφείς και στα Ιδρύματά τους, αλλά και στις ίδιες μελέτες περιπτώσεων ως μεθόδους διδασκαλίας. Τα βραβεία διακρίνονται σε 9 κατηγορίες και η κάθε βραβευμένη μελέτη περίπτωσης είναι αυτή για την οποία καταγράφηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλα Πανεπιστήμια και σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Η μελέτη περιπτώσεων πρωτοεμφανίστηκε ως μέθοδος διδασκαλίας στις αρχές του 20ου αιώνα και έκτοτε αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο διδασκαλίας στα κορυφαία Πανεπιστήμια και σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων του κόσμου. Είναι μια σε βάθος μελέτη ενός φαινομένου (περίπτωσης) που καταγράφει τις πραγματικές συνθήκες ζωής μιας επιχείρησης, περιγράφοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Οι συγγραφείς των μελετών περιπτώσεων προέρχονται ως επί των πλείστον από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Νικητές των European Case Awards 2009

Περιλήψεις των βραβευμένων μελετών περιπτώσεων