HRcases 23 SE_Μ. ΣΤΟΥΜΠΟΥ

HR Case Study Series - SPECIAL EDITION (#23ο - Φεβρουάριος 2022)

Το Μέλλον της Εργασίας

Γνωμοδότηση 12η

ΜΥΛΑΙΔΗ ΣΤΟΥΜΠΟΥ
Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στην Microsoft
 

Ποιες από τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στον εργασιακό χώρο θα παραμείνουν και μετά την πανδημία και ως εκ τούτου ποιο θα είναι το μέλλον της εργασίας;

Η πανδημία επέφερε τεράστιες αλλαγές στον εργασιακό χώρο παγκοσμίως κι είχε σαν αποτέλεσμα την ταχύτατη προσαρμογή εργοδοτών κι εργαζομένων.

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές που αναμένεται ότι θα μας συντροφεύουν στην μετα-πανδημική εποχή. Και οι τρεις αφορούν τάσεις οι οποίες προϋπήρχαν κι επιταχύνθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Η πρώτη αφορά τον υβριδικό τρόπο εργασίας (hybrid work). Η τηλεργασία έδωσε άμεση λύση στο πρόβλημα της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και συνέτεινε στη βιωσιμότητά τους, ενώ παράλληλα βοήθησε στην προστασία των εργαζομένων. Το επόμενο διάστημα θα δούμε όλο και περισσότερους οργανισμούς να υϊοθετούν υβριδικό μοντέλο εργασίας προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στους εργαζομένους τους, οι οποίοι πλέον αξιολογούν με διαφορετικά κριτήρια την ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Έρευνα της ΕΥ σε 16.000 εργαζόμενους από 16 χώρες, έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς (54%) θα σκεφτούν να εγκαταλείψουν την εργασία τους μετά τον COVID-19 αν δεν τους δοθεί κάποιας μορφής ευελιξία σχετικά με τον τρόπο και το χώρο εργασίας τους.

Η δεύτερη αλλαγή σχετίζεται με τον αυτοματισμό και την ευρύτερη εφαρμογή τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Οι επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους άντεξαν στις συνεχείς μεταβολές και διακοπές της οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της κρίσης, ενώ τα χαμηλά κόστη που επέφεραν οι ψηφιακοί αυτοματισμοί τις βοήθησαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Σε έρευνα της McKinsey σε 800 ηγέτες επιχειρήσεων το 85% ανέφερε ότι επιτάχυνε την ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους, ενώ το 67% δήλωσε ότι προχώρησε στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης, τον περιορισμό του κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, οι επιχειρήσεις στράφηκαν περισσότερο σε νέα μοντέλα εξυπηρέτησης των πελατών τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ψηφιακές υπηρεσίες διαφόρων τύπων, π.χ. τηλε-εκπαίδευση, ψηφιακές ξεναγήσεις ή παραστάσεις, οι ψηφιοποιημένες υπηρεσίες διανομής αγαθών (π.χ. με drones) μετασχηματίζουν ήδη πολλούς κλάδους της αγοράς και αλλάζουν τις προσδοκίες των καταναλωτών. Τα νέα αυτά μοντέλα προϋποθέτουν διαφορετικές δεξιότητες κι αναμένεται να επιφέρουν μεταβολές στη σύνθεση και τα προφίλ των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές.
 

Τι θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες για να προσαρμοσθούν στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας;

Οι παραπάνω αλλαγές αναμένεται να επιφέρουν τεκτονικές μεταβολές στον εργασιακό χάρτη, καθώς αναμένεται να υπάρξει μετατόπιση της δυνατότητας απασχόλησης μεταξύ διαφορετικών κλάδων με σημαντική πτώση και απώλεια θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες επαναλαμβανόμενες χαμηλής εξειδίκευσης) και αυξημένη ζήτηση σε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης (υπηρεσίες υγείας, ψηφιακές τεχνολογίες) ή μη σταθερού χώρου εργασίας (υβριδικό μοντέλο/τηλεργασία). Ως αποτέλεσμα, πολλοί εργαζόμενοι – 25% περισσότεροι σύμφωνα με την McKinsey – θα χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αυτή η μετατόπιση του εργατικού δυναμικού σε πεδία που είναι περισσότερο εξειδικευμένα, περισσότερο ψηφιακά και περισσότερο ευμετάβλητα, προϋποθέτει εγρήγορση και σωστή προετοιμασία τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων  όσο και των κοινωνιών. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (skilling), η επανεκπαίδευση (reskilling) και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (upskilling) πρέπει να αποτελεί μέρος της κουλτούρας και των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων. Η ευρεία αξιοποίηση των μηχανών στην παραγωγή, η υϊοθέτηση της ρομποτικής και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τις καθαρά τεχνολογικές δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν και τα λεγόμενα soft skills. Δεξιότητες όπως δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων είναι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ απολύτως απαραίτητες για τους σημερινούς εργαζομένους, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν πολλαπλές αλλαγές στην διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Κυβερνήσεις κι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν στην προετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων με στόχο κανένας εργαζόμενος να μην μείνει πίσω σε αυτήν την επανάσταση που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να αποκτήσουν κουλτούρα φιλομάθειας, να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το stress και τις δυσκολίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η φιλομάθεια, η ανθεκτικότητα στην πίεση και τις διαρκείς μεταβολές και η ευελιξία είναι ουσιαστικής σημασίας δεξιότητες για την ευημερία και την επιτυχία σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία.
 


Πλοήγηση:
HRCases 23 Special Edition - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ :  1η  |  2η  |  3η  |  4η  |  5η  |  6η  |  7η  |  8η  |  9η  |  10η  |  11η  |
12η  |  13η  |  14η  |  15η  |  16η

HR Case Study Series | ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ