HRcases 23 SE_Μ. ΚΟΡΑΛΗ

HR Case Study Series - SPECIAL EDITION (#23ο - Φεβρουάριος 2022)

Το Μέλλον της Εργασίας

Γνωμοδότηση 9η

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΛΗ
Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προιόντων της L’OREAL και Αντιπρόεδρος του ΠΣΒΑΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων)
 

Ποιες από τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στον εργασιακό χώρο θα παραμείνουν και μετά την πανδημία και ως εκ τούτου ποιο θα είναι το μέλλον της εργασίας;

Η πανδημία επηρέασε καθοριστικά την οικονομία και την κοινωνία, δημιουργώντας νέα δεδομένα στη εργασία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνθηκαν αλλάζοντας τον τρόπο εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων. Μια από τις βασικές αλλαγές που έφερε η πανδημία είναι η ευελιξία στον τρόπο στον τόπο/τρόπο εργασίας (work from anywhere). Οδηγούμαστε πλέον σε ένα «υβριδικό» μοντέλο εργασίας όπου δίνεται η δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων - τους “knowledge workers”/όσους έχουν computer based work- να εργαστούν τόσο από το γραφείο όσο και από όποιο χώρο τους δίνει αυτή τη δυνατότητα (hybrid workplace), έχοντας πλέον στην διάθεση τους περισσότερα digital εργαλεία που τους επιτρέπουν να δουλέψουν χωρίς απαραίτητα να συνυπάρχουν στο φυσικό χώρο με τους συναδέλφους/την ομάδα τους. Άλλωστε μια έκφανση αυτού του φαινομένου είναι και οι «ψηφιακοί νομάδες», εργαζόμενοι δηλαδή που αποφασίζουν να αλλάξουν ακόμα και χώρα, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εργασία τους. Αυτή η ευελιξία, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να επιτύχουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου (work life balance), που είναι και ένα από τα βασικά ζητούμενα που αναδείχτηκαν μέσα στην πανδημία, ειδικά για τις νεότερες γενιές (Millennials, gen Ζ κλπ).

Παράλληλα, επιταχύνθηκε η ψηφιοποίηση / το digitalization της ζωής μας (πχ. Online ordering, online services) και της εργασίας, κάτι που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων & τομέων εργασίας να επηρεαστεί (front line workers – πχ λιανεμπόριο). Οι εργαζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν digital δεξιότητες, ενώ παράλληλα οι εταιρείες θα αναθεωρήσουν work processes εκ βάθρων αυτοματοποιώντας εργασίες μικρής προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα μειώσει τα λειτουργικά κόστη των εταιριών ενώ παράλληλα θα δώσει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε τομείς που απαιτούν αυξημένο E.Q και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, problem solving κλπ.

 

Τι θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες για να προσαρμοσθούν στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας;

Βρισκόμαστε σε μία κομβική στιγμή καθώς καλούμαστε να αναθεωρήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα και να βάλουμε τις βάσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα εργατικό δυναμικό το οποίο θα είναι ανθεκτικό (resilient) στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας και θα έχει έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης και διάθεση για συνεχή μάθηση. Παράλληλα, στόχος όλων θα πρέπει να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας δείχνει ότι σημαντικός αριθμός εργασιών είτε δε θα υπάρχει στο μέλλον, είτε θα αλλάξει σημαντικά ο τρόπος που εκτελείται. Οι επιχειρήσεις θα αναζητούν εργαζόμενους που επιδεικνύουν ευελιξία, τόσο στον τρόπο εργασίας όσο και στην εξέλιξη των δεξιοτήτων τους, μέσα από την υιοθέτηση ενός “unlearn-learn-relearn” mindset το οποίο θα τους επιτρέψει να αποδεσμευτούν από πρακτικές τους παρελθόντος και να διευρύνουν το «οπλοστάσιο» τους με νέες δεξιότητες.

Δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ευκολία στη συνεργασία, η ευκολία στη μάθηση, η γνώση του digital και η κατανόηση των data analytics θα είναι πλέον απαραίτητες. Οι δεξιότητες αυτές απορρέουν από την ψηφιοποίηση/digitalization, την αυτοματοποίηση των εργασιών και την διεύρυνση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κάθε θέση εργασίας.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές παράλληλες προκλήσεις: να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις, να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες των καταναλωτών, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το πλέον ικανό εργατικό προσωπικό. Καλούνται λοιπόν να αναθεωρήσουν ριζικά την οργάνωση τους, το επιχειρηματικό τους μοντέλο αλλά και το μοντέλο ηγεσίας μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και προγράμματα δράσεων που θα υιοθετήσουν, όπως για παράδειγμα έκανε ο όμιλος L’Oreal με το πρόγραμμα L’Oreal For the Future για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι χώρες καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές στην εργασία δε θα ενισχύσουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Καλούνται να αναθεωρήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ώστε οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές/φοιτητές να συμβαδίζουν με τις αναδυόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, να υποστηρίξουν το εργατικό δυναμικό ώστε να μπει ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας με τις απαραίτητες νέες δεξιότητες (digital/sustainability-green), με ειδική πρόβλεψη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, μη εξειδικευμένο προσωπικό) και για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για απασχόληση. Να ορίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψιν την ψηφιοποίηση, διασφαλίζοντας ότι προστατεύει ταυτόχρονα εταιρείες και εργαζομένους.
 


Πλοήγηση:
HRCases 23 Special Edition - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ :  1η  |  2η  |  3η  |  4η  |  5η  |  6η  |  7η  |  8η  |
9η  |  10η  |  11η  |  12η  |  13η  |  14η  |  15η  |  16η

HR Case Study Series | ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ