Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 203/2020 με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2020»

Διακήρυξη Νο 203/2020 (https://www.aueb.gr/el/content/diakiryxi-no-2032020-ar-prot-187324-03-2020-synoptikoy-diagonismoy-anoiktis-diadikasias-gia)

(Αρ. Πρωτ: 1873/24-03-2020)

Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας

για την ανάδειξη αναδόχου για

«Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2020»

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ID: 
2227

Last updated: 30 March 2020