Διακήρυξη Νο 188/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και την ισχύουσα νομοθεσία»

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 188/2018

Αρ. πρωτ.: 7062/16-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και την ισχύουσα νομοθεσία»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 1/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 30/10/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1259

Last updated: 16 October 2018