Συνεργασίες του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΟΠΑ με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την ΑΣΚΤ Αθήνας και διοργάνωση ημερίδας «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης» (16/3)

 

Δυο σημαντικές συνεργασίες εγκαινιάζονται  στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Αθήνας, τον Μάρτιο του 2018.

Η πρώτη αφορά στην επιστημονική συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στόχος της συνεργασίας είναι η από κοινού υποστήριξη εθελοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων για την αειφόρο ανάπτυξη και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση.

Η δεύτερη αφορά στην επιστημονική συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, με κύριο στόχο τη σύνδεση της τέχνης με την εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί τον βασικό πυρήνα των εθελοντικών εκπαιδευτικών δράσεων, που μπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία με δημόσια σχολεία και την παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων με εκπαιδευτικές θεματικές.

Κοινή φιλοδοξία, που απορρέει μέσα από τη συνεργασία του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΟΠΑ με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», είναι να δοθεί έναυσμα και κίνητρο στους φοιτητές να μυηθούν σε ζητήματα μέριμνας και ανάδειξης των μνημείων, αποκτώντας θεωρητική και πρακτική εμπειρία, μέσα από εθελοντικές δράσεις και με συμμετοχή σε σεμινάρια πολιτιστικής διαχείρισης που αφορούν σε σύγχρονα προβλήματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (case studies).

Ένα από τα πρώτα βήματα της συνεργασίας, αποτελεί η διοργάνωση της ημερίδας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 με θέμα «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης», όπου στελέχη και συνεργάτες του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συζητήσουν με τους φοιτητές του Προγράμματος  Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 

 
Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου από τους φοιτητές του Προγράμματος  Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης με αρχαιολόγους-συνεργάτες του Σωματείου στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας.

 
 

ID: 
812

Last updated: 15 March 2018