Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαϊα Κυριακού

Ημέρες: Τρίτη 12/12/2017
Διοργανωτής: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ με την υποστήριξη της Ομάδας Δημιουργίας Κοινότητας στο ΟΠΑ
Ώρες Διεξαγωγής: 11:00 - 17:30
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
556