Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ημέρα: Τρίτη 28/11/2017
Διοργανωτής: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ώρα Έναρξης: 10:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
501