Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 
Τα αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης  Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως ακολούθως:
 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Υπήρξε ένας υποψήφιος Κοσμήτορας, ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος.
  • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 59 επί συνόλου 74.
  • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 17 επί συνόλου 20.
  • Ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος έλαβε 49 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 12 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας.
  • Βρέθηκαν 9 λευκά ψηφοδέλτια και 1 άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Βρέθηκαν 5 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων.
  • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017), ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος έλαβε 58 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 
 
 

ID: 
504

Last updated: 25 May 2021