Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Οκτώβριος 2, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/10/2023 - 11:00

Δευτέρα, 02.10.2023, 11.00-11.30, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου / Monday 02.10.2023, 11.00-11.30 Amphitheatre Antoniadou