Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Απρίλιος 14, 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/04/2022 - 11:00

Πέμπτη, 14.04.2022, 11.00-12.00, εργ. Στατιστικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/04/2022 - 09:30

Πέμπτη, 14.04.2022, 09:30-10:30, Χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης