Πρόσβαση στο εργαλείο ενοποιημένης αναζήτησης “EBSCO Discovery Service - EDS”

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος παρέχει πρόσβαση στο εργαλείο ενοποιημένης αναζήτησης EBSCO Discovery Service - EDS το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος να αναζητήσουν τα ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία στα οποία έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη αλλά και άλλο επιστημονικό υλικό που είναι ανοιχτά προσβάσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H πρόσβαση στο EDS γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Bιβλιοθήκης https://www.aueb.gr/library επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο. Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στο EDS απαιτείται χρήση VPN.

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του EDS από τους φοιτητές και τους ερευνητές, ο πάροχος EBSCO προσφέρει το κάτωθι διαδικτυακό σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα:

«Ανακαλύψτε τις προηγμένες λειτουργίες του My EBSCOhost Folder»
Σεπτέμβριος 13 | 10:30 π.μ., 40 λεπτά |
εγγραφή

Περιγραφή: Σε αυτό το σύντομο webinar, θα παρουσιάσουμε πώς τα My EBSCOhost Folder, διαθέσιμα στην πλατφόρμα EBSCOhost ή στο EBSCO Discovery Service (EDS), μπορούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα την έρευνα σας, πώς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό και να τον διαχειριστείτε: να εξάγετε επιλεγμένο περιεχόμενο από τη βάση, να το μοιραστείτε με άλλους και να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσωποποιημένους φακέλους.