Λειτουργία του συγκροτήματος του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ από την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο συγκρότημα του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων. Όλες οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων με ημερομηνία επιστροφής εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα γίνουν έπειτα από τη λήξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων.