Λειτουργία της Βιβλιοθήκης τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει με ωράριο 8.30 - 16.00.