Έναρξη Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων εαρινού εξαμήνου για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές

Έναρξη Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων εαρινού εξαμήνου για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές

«Αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα και τους πόρους της Βιβλιοθήκης, Ενότητα Α΄ Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες»

01.03.2023, 10.30-12.00, διαδικτυακά