Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Προπτυχιακούς Φοιτητές, Α΄ Ενότητα «Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές - Υπηρεσίες»