Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές «Α΄ Ενότητα Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης