Εκπαιδευτικά σεμινάρια για προπτυχιακούς φοιτητές

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για προπτυχιακούς φοιτητές

Έναρξη Β΄ Ενότητας «Γράφω Εργασία: Έρευνα Πηγών & Αρχές Συγγραφής»

       30.03.2023, 10.00-11.00, διαδικτυακά