Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση CNKI Express (μέσω HEAL-Link/ΣΕΑΒ)

 

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση CNKI Express (μέσω HEAL-Link/ΣΕΑΒ)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link/ΣΕΑΒ) εξασφάλισε 6μηνη πρόσβαση (μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024) σε μία από τις μεγαλύτερες πύλες στην τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα της Κίνας. 

Πρόκειται για τη βάση δεδομένων της China National Knowledge Infrastructure (CNKIπου έχει αναπτυχθεί από το Tsinghua University

Προσφέρονται δύο σημεία πρόσβασης:

 • Σε όλο το περιεχόμενο της βάσης https://oversea.cnki.net/index/ (περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ).  Η χρονική κάλυψη είναι από το πρώτο τεύχος (το παλαιότερο 1915) έως σήμερα. Σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις παρέχεται μηχανική μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

 • Academic Reference (AR) https://ar.oversea.cnki.net/ για πηγές (βιβλία, περιοδικά, περιλήψεις) μόνο στην αγγλική γλώσσα.

 H θεματική κάλυψη/κατηγοριοποίηση είναι η εξής:

 • Mathematics/Physics/Mechanics/Astronomy,

 • Chemistry/Metallurgy/Environment/Mine Industry ,

 • Architecture/Energy/Traffic/Electro mechanics etc.,

 • Agriculture,

 • Medicine & Public Health,

 • Literature/History/Philosophy, Politics/Military Affairs/Law,

 • Education & Social Sciences,

 • Electronic Technology & Information Science,

 • Economics & Management

Η πρόσβαση και για τις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνεται μέσω αναγνώρισης διεύθυνσης IP. Για απομακρυσμένη πρόσβαση εκτός εγκαταστάσεων του ΟΠΑ  πρέπει να συνδεθείτε με VPN χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό σας. 

Εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευτείτε το σχετικό φυλλάδιο.